در آمار مصرف 90 درصد آب در کشاورزی تردید است

اصفهان امروز: همانطور که اشاره شد در مقابل اظهار نظراتی که درباره بیشترین مصرف آب کشور در حوزه کشاورزی وجود دارد، بسیاری از فعالان این حوزه و دیگر کارشناسان مخالف این نظر هستند و تاکید دارند که نباید همه تقصیرها را به گردن این بخش انداخت. محمدکوشافر، عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان در این باره به اصفهان امروز گفت: اینکه گفته می شود 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود نیازمند بررسی بیشتر است، مگر امکان دارد که در تمام نقاط کشور این میزان یکسان باشد؟ چگونه با همه تغییرات آبی کشور در سالهای اخیر این عدد در چند ده سال اخیر ثابت مانده است؟ آیا با وجود همه پروژه های آبیاری نوین تغییری در میزان مصرف آبی در کشاورزی کشور ایجاد نشده است؟
وی ادامه داد: از دیدگاه دیگر باید گفت 90درصد آب کشاورزی که اکنون اعلام می شود، بدون توجه به میزان صحت و سقم آن، به معنی تخصیص است و نه مصرف. کوشافر تشریح کرد: آبی که به کشاورزی اختصاص می یابد بخشی از آن در چرخه آب در خاک و زمین نفوذ کرده و می تواند وارد منابع آبهای زیر سطحی و حتی سطحی شود و دوباره قابل استفاده است. این استاد دانشگاه ادامه داد: پس یکی از اشتباهات در این زمینه، عدم محاسبه بازچرخش آب در سیستم های کشاورزی است و از دیگر مسائل که باید باعث تجدیدنظر در آمارها شود، تخصیص برخی از چاه های کشاورزی به کاربری های صنعتی است.وی افزود: این موارد نشان می دهد که مصرف بیش از 90 درصد آب در حوزه کشاورزی مورد تردید جدی است، مطالعات جدیدی برای تعیین دقیق این عدد نیاز است و باید به تفکیک حوضه و مناطق مختلف انجام شود، زیرا هر حوضه آبخیزی مدیریت جدایی دارد. کوشافر تاکید کرد: اگر بیش از حد به عدد مورد تردید 90 درصد مصرف آب در کشاورزی توجه شود، ، مابقی فرایند های آبی مورد غفلت قرار می گیرد. وی گفت: در حوضه آبخیز زاینده رود باید برای افزایش کارایی مصرف آب در کشاورزی تلاش کنیم و سطح زیر کشت را به هیچ وجه افزایش ندهیم، اما باید به خاطر داشته باشیم که از بدو خلقت تاکنون تولیدات موادغذایی با مصرف آب همراه بوده و این تولید محور استقلال کشور است، به هر حال برای مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی باید تمام اجزای سیستم اکولوژیک را در نظر بگیریم.عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در سال زراعی گذشته مصرف آب کشاورزی در حوضه آبخیز زاینده رود در استان اصفهان بسیار کمتر از 90 درصد و حتی تا حدود 30 هم درصد برآورد شده است، ادامه داد: در حوضه آبخیز زاینده رود تناسب اراضی کمتر مورد توجه قرار گرفته و باید ویژگی های زمین بررسی تا فقط در زمین های دارای تناسب، کشت انجام شود.وی تصریح کرد: کشاورزی در حوضه آبخیز زاینده رود نیاز به مطالعات تناسب اراضی بیشتری دارد به عنوان مثال اگر در بخشی از حوضه، خاکهای کم عمق با هزینه های بالای انرژی زیر کشت رود و همزمان زمینی با خاک عمیق و حاصلخیز در بخش دیگری از حوضه تخریب شود نشانه عدم انجام و یا توجه به مطالعات تناسب اراضی و آمایش سرزمین است.


Read more at http://www.esfahanemrooz.ir/fa/news/63420/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%9F.html#HpHMwGOlsxYQqkqi.99
/ 0 نظر / 26 بازدید