آب در خیابان

آب در خیابان از مصادیق اسراف است که با کنترل و مدیریت بهتر می توان آن را کاهش داد و در حال حاضر با توجه به بحران آب اصفهان انجامش ضروری است اینبار نیز عکس یکی دیگر از نمونه های آن را در اصفهان در ادامه مطلب آورده ام و از کاربران محترم هم تقاضا دارم عکسهای خود در این مورد را ارسال دارند تا با یادآوری آن به مسئولین محترم  و همکاری متقابل عاملی برای حفاظت از آب باشیم. تشکر

/ 0 نظر / 39 بازدید