دنیای الکی خوشها در سازمان حفاظت محیط زیست

دیروز سازمان حفاظت محیط زیست پارک پردیسان بودم/ در زمان ورود نا خود آگاه به سمت غرفه کتاب سالن ورودی رفتم تا باکتابهای تخصصی محیط زیست بیشتر آشنا شده و یا آنها را بخرم ولی در کمال تعجب با کتابهای عمومی و عامیانه مواجه شدم و البته این بار اول نبود که به این سراب می رسیدم ولی این بار ترجیح دادم پیشنهادی به مسئولان محترم سازمان بدهم؛ گرچه برپایی غرفه کتاب در همین حد هم اقدامی با ارزش است ولی اجزا هر سازمان باید متناسب با شخصیت آن سازمان شکل گیرد. مراجعین شما عمدتا مرتبطین، متخصصین و علاقه مندان به محیط زیست هستند و عطش آنها کتب زیست محیطی است و انتظار دارند در اصلی ترین متولی محیط زیست کشور با کتب تخصصی زیست محیطی از انتشارات آن سازمان و یا دیگر انتشارات مواجه شوند پس  ارتقا غرفه یا نمایشگاه کتابتان باعث رضایتمندی بیشتر مراجعین و ارتقا فرهنگ زیست محیطی خواهد شد( عکس زیر).

/ 0 نظر / 59 بازدید