در حاشیه همایش مدیریت سبز اصفهان

امروز 8 اردیبهشت 92 همایش مدیریت سبز در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد. توجه به اندیشه های زیست محیطی و ورود به این مباحث از طرف صنعت به هر دلیل، رویکردی مناسب است و می تواند قدمی برای فاصله از ناپایداری اصفهان باشد، گرچه به واسطه مزیتهای اقتصادی صنعت، نیاز به زمان بیشتری برای رفع مضرات صنعت و انطباق صنایع با محیط در اصفهان می باشد و به زودی شاهد رفع مشکلات صنعت برای سرزمین و مردم در اصفهان نخواهیم بود.

اما در این همایش رییس محترم اتاق اصفهان با اشاره به نظراتی که ظرفیت اصفهان را برای توسعه صنعت تکمیل می دانند، توسعه صنعت را برای اصفهان ضروری دانسته و اشتغال را وابسته به صنعت دانسته و گفتند اگر صنعت توسعه نیابد بیکاری افزایش یافته و شاهد تبعات آن در شهر خواهیم بود  البته ایشان خواستار توسعه سبز صنایع و کنترل آلاینده ها شدند تا زیست محیطیها ایرادی نگیرندو شهر نیز دچار مشکلات زیست محیطی نشود (مفهوم است/ جملات عینا نقل نشده). 

با احترام به رییس محترم اتاق و تلاشهای ایشان و همکاران در حمایت از محیط زیست اصفهان یادآور می شوم که:

 1- تنها صنعت اشتغال زا نیست بلکه بخشهای کشاورزی، خدمات و ... نیز می توانند شغل ایجاد کنند که مطالعات علمی و آمایش سرزمین آن را تعیین می کند.

 2- صنعت در برخی موارد به خصوص در اصفهان می تواند باعث کاهش اشتغال شود.

 3-در این جهان بزرگ صنعت تنها راه حل نیست. کمی باید فکر کرد.

4- در حال حاضر و با فناوریهای موجود در کشور ظرفیت اصفهان واقعا تکمیل است و افزایش صنایع تنشهای زیادی بر منطقه وارد خواهد نمود.

به هرحال برای اتاق بازرگانی در انجام اینگونه همایشها و فعالیتهای مشابه که اقدامی شایسته توجه است آرزوی توفیق دارم.

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید