قطع درخت400ساله مادی نیاصرم دروغ است/تایید قطع درختان مادی نیاصرم از طرف شهرداری

مصاحبه هایی از رییس محترم  پارکها و فضای سبز اصفهان با خبرگزاریهای ایسنا و ایمنا [1]منتشر شد که عنوان یکی از آنها "قطع درخت400ساله مادی نیاصرم دروغ است " بود. در این مورد لازم دانستم به نکاتی به شرح زیر اشاره نمایم:

1.متن این مصاحبه ها  قطع برخی درختان مادی نیاصرم توسط شهرداری را به صورت رسمی تایید می کند

2.تنها یک درخت قطع نشده بلکه تعداد بیشتری بوده و هم اکنون قابل شمارش است.

3.ایشان درباره یکی از این درختان عنوان داشته اند "درخت 400 سال نداشته و نهایتا 40 سال داشته است".  بنده از سن این درخت اطلاعی ندارم ولی به گفته ایشان به عنوان یک مسئول احترام گذاشته و  یادآور می شود وقتی مسئولان درباره اقدامی مهم اطلاع رسانی کافی انجام نداده وسکوت پیشه می کنند، زمینه برای اظهار نظرهایی احتمالا غیر تخصصی و شایعات باز می شود.

همچنین اگر این درخت به گفته ایشان 40 ساله بوده است، به خوبی قابل درک است که چقدر هزینه، ماده و انرژی صرف شده تا درخت به این سن رسیده است. درختی با این سن دارای مزایای ارزشمند زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی است و در نتیجه باید در مراقبت از آن و رفع مشکلاتش تلاش نمود.

4.ایشان رفع خطرات احتمالی سقوط را از دلایل اصلی قطع این درختان ذکر کرده اند و اظهار داشته اند این درختان 40 تا 50 سال عمر کرده و پس از 30 سال از درون می پوستند. همچنین ارتباط وزن تنه با توان  استقرار ریشه در گونه قطع شده می تواند  دلیل دیگری برای قطع درخت باشد که در این مصاحبه ها به صورت کم رنگ به آن اشاره شده است، ضمن  تشکر و احترام به این راهبرد مسئولان در پیشگیری از خطرات احتمالی که مردم شهر را تهدید می کند باید یادآور شد:

اول: همیشه شرایط طبیعی محلی  با دانش تئوریک تک بعدی منطبق نیست همانگونه که اکنون که درختان قطع شده اند مشاهدات ظاهری از تنه و کنده اکثر آنها نشان داد بسیاری از درختان قطع شده ( نه همه آنها) هنوز سالم بودند، گرچه  آزمایشهای تخصصی می تواند کمک بیشتری نماید. به نظر می رسد در این مکان  شناسایی درختان آسیب دیده و تعیین میزان آسیب پذیری آنها به خوبی انجام نشده است.

لذا پیشنهاد می شود در آینده  برای تشخیص قطع درختان از آزمایشها و مستندات کاملتری برای تشخیص  پوسیدگی استفاده شود.

دوم: اگر درختی با آن سن که ایشان ذکر کرده اند  آثار پوسیدگی داشت و یا عدم تعادلی بین وزن درخت و توان استقرار ریشه وجود داشت بهتر بود میزان اثر اقداماتی نظیر هرس،  سبک سازی، کاهش ارتفاع درخت و مهار آن برای افزایش پایداری درخت قبل از اقدام به قطع  کامل آن،  بررسی می شد.

5. این مسئول محترم اظهار داشته اند هر شخصی می تواند با مشاهده کنده این درخت چوب پنبه ای شدن آن را از نزدیک ببیند لذا از ایشان دعوت می نمایم از کنده و الوار دیگر درختان قطع شده در محل نیز بازدید نمایند و سپس نظر منصفانه خود را درباره استحکام آنها اعلام نمایند.

6.اگر بپذیریم که شهرداری به دلیل تشخیص احتمال سقوط درختان اقدام به قطع آنها نموده است، ضمن احترام به هر ایده ای از مسئولان که باعث دفع مخاطرات از شهروندان می شود،لزوم استفاده از روشهای مناسب و تخصصی تر در تشخیص پوسیدگی، میزان پایداری و استحکام درخت و همچنین انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با این پدیده مشهود است. ضمن آنکه همراهی با شهروندان و آگاهسازی و اطلاع رسانی به موقع و بهره گیری بیشتر  از دانش بومی می توانست  شرایط بهتری در مدیریت مادی نیاصرم ایجاد نماید. حتما همشهریان از هر اقدامی منطقی برای بهبود شهر استقبال می نمایند.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید