آغاز سال جدید و سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی

سال 93 تمام شد، سالی که پس از سالها بی توجهی به محیط زیست، فرایند گسترش بحرانهای زیست محیطی کشور و از جمله اصفهان با وضوح بیشتری مشاهده شد. اما در طرف مقابل نیز یکی از پرکارترین و موثرترین سالهای تاریخ برای طرفداران و سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی اصفهان بود. تلاشهای گسترده برای احیا زاینده رود و مقابله با عوامل ایجاد آلودگی هوا دو محور اصلی این مجموعه فعالیتها بود که با روشهای مختلف انجام شد. اما چند عامل وجود داشت که برخلاف مشکلات شدید مالی، مشکلات ساختاری، مناسبتهای سنگین اداری و بسترهای ناهموار پیش رو، تشکلهای زیست محیطی اصفهان به همراه دیگر سازمانهای مردم نهاد توانستند نماد موثری از فعالیتهای مردمی در مدیریت محیط زیست باشند. برخی از این عوامل عبارت بودند از: درک مسئله، دانش، در نظر داشتن اصفهان به عنوان جزیی از کشور و همچنین ارتباط متقابل بین استانها و اکوسیستمها در مسائل زیست محیطی، راستی و صداقت در مجموعه فعالیتهای زیست محیطی، قانون مداری، حفظ حرمتها و ... (گرچه این عوامل در دیگر مناطق کشور هم هست ولی به واسطه استقرار جغرافیایی خود شاهدی برای اصفهان بودم.)

اما سال 94 آغاز شد و مسائل زیست محیطی کشور نیازمند مجموعه فعالیتهای بیشتری است و استمرار فعالیتهای مردمی محیط زیست  لازمه مواجه با این مسائل است. فعالیتهایی که نه تنها با توانمندشدن سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی میسر است بلکه باید از آن نیز فراتر رفته و همه مردم شامل دولتی و غیر دولتی همراه و همدل برای غلبه بر مشکلات زیست محیطی باشند... سال پر از خوبیها برایتان آرزومندم.

/ 3 نظر / 21 بازدید
مهران پوستی

سلام، شما هم سال خوبی داشته باشید. اخیراً بحث جدیدی در مورد زاینده رود پیش آمده که لابد اطلاع دارید، در مورد پایان نامه یک دانشجوی «لهستانی» برای رودخانه «خشک شده» (!) زاینده رود؛ که در نشانی ذیل معرفی شده: http://www.archdaily.com/616127/iran-s-dry-rivers-student-proposal-to-replace-scar-with-a-megastructure من که هنوز فرصت نکرده ام دقیقاً آن را بخوانم (با توجه به اینکه متن هم به انگلیسی است!). ولی با توجه به همان سه تصویر فوقانی، به نظر می رسد خلاصه اش این است که یک کانال کوچک در وسط رودخانه درست شود و از بقیه سطح بستر رودخانه هم برای مصارف «مختلف» استفاده شود! به نظر می رسد ادعا هم شده که این طرح کاملاً سازگار با محیط زیست است! چگونه است که یک طرح در سطح دانشگاهی و با این همه سر و صدا، آن هم در «اروپا» مطرح می شود؛ که بزرگترین و مهم ترین رودخانه دائمی مرکز ایران با «16 میلیون سال» عمر را که به خاطر انتقال همه آب موجود آن به یزد «خشکانده» شده؛ به یک جوی باریک آب تبدیل کند؟! ... و بعد هم ادعا شود که این رودخانه به خاطر «تغییرات آب و هوایی»

مهران پوستی

ممنون از پاسختان. اهمیت موضوع به آنجا برمی گردد که مدتهاست حرفهایی مشابه این از عوام شنیده می شود که برای جریان دائمی آب در زاینده رود، طرح ایجاد یک کانال در وسط زاینده رود را تجویز می کنند! حالا تکرار این تجویز عامیانه، با این رنگ و لعاب علمی، آن هم از طرف شخص و کشوری «نامربوط»، جای تعمق دارد. من معتقد به تئوری توطئه نیستم، ولی با آنچه بر سر زاینده رود آورده اند و باز هم می خواهند آن را ادامه دهند؛ و ادامه ترویج «اصفهان ستیزی»، دیگر تصور دستهای پنهان در این زمینه خیلی هم بدبینانه نیست. بلاهای قبلی که بر سر زاینده رود آوردند هم ابتدا با «زمزمه ها» شروع شد ولی متأسفانه نهایتاً و در اوج ناباوری، لباس قانونی به آن پوشانده شد و اجرا شدند. شخصاً بی صبرانه منتظر تحلیل کامل جنابعالی هستم؛ و معتقدم این طرح «علمی» (!) بایستی هر چه زودتر با پاسخ در خوری رو به رو شود تا کسی دیگر از این طرحها ندهد.

ساسان ساکی

درود بر دوست خوبم جناب دکتر کوشافر آفرین بر شما فعال عزیز در حوزه محیط زیست