خداحافظ بقایای درختان قطع شده مادی نیاصرم

 

در چند روز اخیر ماموران شهرداری اصفهان اقدام به انهدام و خروج تدریجی کنده های درختان حاشیه مادی نیاصرم نموده اند که برخی از این کنده ها مربوط به درختان بریده شده در روزهای قبل است. گرچه این اقدام شهرداری را می توان در راستای بازسازی مادی های اصفهان در نظر گرفت ولی با مشاهده این اقدام چند سوال برای من مطرح شد سوالاتی که  خود به قطعیت پاسخ آنها یقین ندارم اما دیدگاه متخصصان و صاحب نظران به پردازش بیشتر این اقدام کمک خواهد نمود :

1-    آیا کنده های موجود در ترکیب با دیگر عناصر مادی خود نمی تواند عاملی برای زیبایی منظر باشد؟

2-    آیا کنده های قطور موجود نمی توانند به عنوان بخشی از شناسنامه مادی نیاصرم برای پژوهشگران و اصفهان شناسان در آینده مورد استفاده قرار گیرد؟

3-    آیا برداشت این کنده ها، محو یکی از نشانه های سلامت درختان قطع شده مادی نیاصرم در روزهای گذشته نیست؟

/ 0 نظر / 55 بازدید