گلهای صنعتی رفتند، ای کاش آب هم در رودخانه جاری شود

در اردیبهشت امسال در یکی از صفحان این وبلاگ مطلبی با عنوان "دسته گلی صنعتی بر بالین زاینده رود" در انتقاد به بعضی از جعبه گلهای اصفهان منتشر نمودم و به مسئولین محترم سازمان پارکها نیز منتقل کردم. در هفته اخیر شاهد جمع آوری آنها در محل پل فردوسی بودم. نمی دانم به دلیل عنوان مطلب بوده و یا دلیل دیگر ولی به هرحال از سازمان پارکها و فضای سبز اصفهان تشکر می کنم.

/ 0 نظر / 33 بازدید