توسعه ناپایدار مرز جغرافیایی ندارد/ اصفهان سهامدار اصلی فولاد چهارمحال و بختیاری

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، مجتمع فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری که فولاد مبارکه اصفهان 65 درصد سهم آنرا داراست، یکی از طرح های هشت گانه فولاد استانی است...کد خبر: 81302717 (4220257- - ایرنا 16 شهریور93

در اصفهان به دلیل پتانسیل کارخانه های فولاد در آلودگی محیط زیست، توسعه صنایع فولاد با اعتراضات متخصصان و جوامع محلی روبروست و به نظر می رسد شرایط اجتماعی موجود این فرصت را در اختیار فولاد اصفهان قرار داده تا در استان چهارمحال و بختیاری سرمایه گذاری نموده و طرحهای توسعه خود را دنبال نماید. به هرحال محیط زیست مرز جغرافیایی ندارد و صنعت فولاد با ویژگی های سرزمین در حوضه زاینده رود منطبق نیست. مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری از یک ملت و همراه یکدیگرند و امید دارم این چیدمان توسعه مردم عزیز استان چهارمحال و بختیاری را مانند مردم اصفهان دچار توسعه ناپایدار و پیامدهای زیست محیطی ننماید.

 

http://www7.esfahan.irna.ir/fa/News/81302717/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%20_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AF

/ 2 نظر / 21 بازدید
آرش جزینی

درود هر گونه کار و پیشه ای دانسته های خودش را نیاز دارد امید واریم در توسعه و پیشرفت صنایع پولاد در حوضه زاینده رود جنبه های زیست محیطی دیده شده باشد این پیشبینی ها در مدیریت محیط زیست درون صنعت از الزامات می باشد . برای نمونه چنانچه از فناوری پیشرفته همسو با محیط زیست اقلیم استفاده شود به گونه ای که فناوری فدیمی و ناهمسو یی در اصفهان از کار به ایستد این نیز گامی بلند در محیط زیست می باشد . برای پی گیری جنبه های زیست محیطی توسعه می توان از مدیر ايمني و محيط زيست اين صنايع درخواست گفتمان كرد . با سپاس و بدرود

دانلود موزيک

با آرزوي بهترينها براي شما به منم سر بزنيد دانلود هر چي که فکر کني www.mosaken.com