مسئولان از احیای واقعی زاینده رود دور شدند

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص خشکی زاینده رود طی روزهای گذشته به ایمنا، گفت: وضعیت فعلی زاینده رود، پیش بینی های سال گذشته در مورد رودخانه را اثبات می کند.
محمدکوشافر اظهار داشت: اگر آب جاری در رودخانه سبب دور شدن از راهکارهای احیای زاینده رود شود، اتفاق خوبی برای اصفهان نخواهد بود.
وی تاکید کرد: متاسفانه این میزان آب جزئی که در زاینده رود جاری بود تا حدی از احیای واقعی این رودخانه دور شدیم.
عضو هیات مدیره جمعیت پیام سبز بیان داشت: اکنون زمان آن است که وزارت نیرو توضیح دهد که طرح 9 ماده ای شورای عالی آب برای احیای حوضه زاینده رود، تا چه اندازه اجرا شده است.
وی افزود: آبی که طی چند ماه اخیر در رودخانه جاری بود بخشی از آن به دلیل بارندگی های مناسب سرچشمه های زاینده رود در سال آبی جاری بود و اینکه چه درصد جریان آب زاینده رود مربوط به مدیریت بوده جای بررسی بیشتر دارد.
کوشافر با تاکید بر اینکه سیستم طبیعی زاینده رود همیشه پیوسته و جاری بوده است، اظهار داشت: همان گونه که خشکی پیوسته زاینده رود، مضرات زیست محیطی بسیاری دارد خشک و مرطوب شدن رودخانه نیز مشکلات خاص خود را خواهد داشت.

/ 0 نظر / 68 بازدید