مفهوم واقعی زمین پاک چیست؟

روز 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت به عنوان روز زمین پاک شناخته شده است و تاریخچه آن به تلاشهای افرادی همچون جان مک مونل و گیلرد نلسون باز می گردد و هرساله به ویژه از سال 1970 مراسم نمادینی در مناطق مختلف دنیا از جمله ایران برگزار می شود. در نام گذاری این روز به مفاهیمی ارزشی و زمین به همراه همه اجزائ آن توجه شده است و تنها پاکسازی زمین مورد توجه نیست؛ (گرچه این فعالیت زیست محیطی را نیز شامل می شود). هدف از این روز، افزایش آگاهی های زیست محیطی و توجه به بحرانهای اکولوژیک بوده و فرصتی است برای طرح مباحث و مشکلات زیست محیطی ملی و منطقه ای. نلسون ازبنیانگذاران این روزدر مراسم زمین پاک در 22 آوریل 1970 هدف از تعیین این روز را فراتر از آب و هوای پاک دانست. او از نجابت و احترام متقابل همه انسانها و حتی دیگر موجودات زنده صحبت نموده  و خواستار اخلاق و معیارهای جدیدی برای پیشرفت شده، پیشرفتی که بر کرامت انسانی تاکید داشته باشد و آن را مهمتر از رژه بی پایان تکنولوژی می داند.

دراین دیدگاه محیط زیست و اجزا آن به طور کامل مورد توجه است و مفاهیم زیست محیطی نظیر آب و هوای پاک، غذای سالم و ... در آن قرار می گیرد ولی بر اخلاق نیز تاکید می شود.

پس اگر روز زمین پاک وارد تقویم رسمی کشور شده است، باید در برگزاری مراسم زمین پاک به همه مفاهیم و شاخصهای زمین پاک توجه نماییم، مفاهیمی که در مناسبتها یادآوری می شود ولی همیشه باید باورمان باشد همان مفاهیمی که حتی فراتر از نامگذاری روزها، در دستورات دینی ما قرار دارد.

/ 3 نظر / 87 بازدید
سایت گلزاریا برای گلزار realgolzaria

امروز تولد محمدرضا گلزار سوپر استار عزیز کشورمان است . از شما به این جشن بزرگ دعوت میگردد http://www.realgolzaria.ir/post/1116/realgolzariamagazine3.html#!/pagePosts

متاسفانه در ایران این روز با جمع آوری زباله از طبیعت مصادف شده و در حد انجام تعدادی برنامه نمادین توسط تشکلها و ادارات محیط زیست و بعد ارسال عکس و گزارش و عملکرد، تقلیل یافته

پس واقعا روز زمین پاک فقط جمع آوری زباله نیست