هنوز هم هوای اصفهان آلوده است

سالهاست درباره آلودگی هوای اصفهان گفته ایم و شنیده ایم، در همایشها و جلسات مکرر محققین دلایل را گفته اند و مسئولان آمارها و برنامه ها عنوان نموده اند ولی آلودگی هوای اصفهان بدون توجه به حجم گفتار و نوشتار ما و بدون رعایت جایگاه و منزلت گویندگان و نویسندگان به کار خود ادامه می دهد.  هوای اصفهان با آن همه مواد آلوده داخلش, همه بندگان خدای متعال و موجودات زنده و حتی غیر زنده ى این شهر را در معرض تهدید خود قرار داده است؛ کلاغ و گنجشک و سرو و کاج و مورچه و گربه و سوسک، فقیر و غنی و پیر و جوان و نوزاد و کارمند و کارگر و مدیر کل و مدیر جزئ و رییس و مرئوس و استاد و معلم و دانشجو و شاگرد و کاسب و مسئول و غیر مسئول و مریض و سالم  و حتی ساختمانها و وسایل  و امکانات شهر و بناها و آثار تاریخی و فرهنگی و.... تحت تاثیر این آلودگی هستند ...................  برای کنترل این وضعیت نیاز به تغییر راهبرد داریم.

/ 0 نظر / 22 بازدید