دسته گلی صنعتی بر بالین زاینده رود

وقتی  ......؛

            بر زاینده رود خشک  این گونه گیاهان آهنین نیز می روید! - افسوس

بدون شرح

/ 3 نظر / 24 بازدید
فرهاد

خیلی جالبه. از هر جنبه که درنظر بگیری نشاندهنده انحطاطه. منظر پل تاریخی که خودش ارزشمندترین دکور بر زاینده روده، پشت این گلدون مختل و تحقیر شده. گلدون خالی از ظرافت و کاملا بیگانه با مکتب هنر اصفهانه. زاینده رود خشکه و این گلدون مثل یه تابلو نقاشی نازله که سعی داره ناشیانه اثر منفی خشکی زاینده رود بر ذهن را خنثی کنه، غافل از اینکه در ذهن بیننده باذوق، این اثرا را تشدید می کنه. واقعا شهرداری درکی از ارزشها و الزامات هنری اصفهان نداره... بله افسوس!

بی سلیقگی و غم انگیز