واقعیتهای اصفهان در کلام و وجدان یک هنر پیشه

واقع گرایان اصفهان را به خوبی می بینند و اظهار نظر زیر یکی از این برداشتها از وضعیت فعلی اصفهان است. آینده اصفهان چه خواهد شد؟ و اصفهان با این وضعیت چه اثری بر کشور خواهد گذاشت؟ .... به هر حال از همراهی و همدردی این هنرمند مسئول با مردم اصفهان ممنونم.         --------------------------------------

خبرگزاری ایمنا9 تیر 93: مریم امیر جلالی بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون کشورمان با اندوه و تاثر از معضل بی آبی و خشکی زاینده رود می گوید: برای بازی در یک مجموعه تلویزیونی  یک ماه دراصفهان بودم و در این مدت احساس کردم که اصفهان چقدرغمگین شده است!

متن :
این بازیگر در گفتگو با خبرنگار ایمنا ادامه می دهد: وحشتناک بود. ما در این مجموعه به جای مادی های پر آب بسیاری از دیالوگ هایمان را در کنار مادی های خشک که معدن آشغال شده بودند، گفتیم و فقط غصه خوردیم!
او از تجربه اش درباره معضل بی آبی در اصفهان هم اینطور می گوید: با وجودی که ما در همان مدت ضبط سریال بسیار در استفاده از آب در هتل مان احتیاط می کردیم باز هم با مشکل بی آبی به طرز فجیعی مواجه بودیم و از آنجا فهمیدیم که این معضل در خانه های مردم چقدر بغرنج است.
این بازیگر اضافه می کند: بی آبی شهر و خشکی زاینده رود یک فاجعه است که به نظرم برای بازگشت آن باید کاری بیش تر از حرف زدن کرد. آب زاینده رود مال اصفهان است؛ جهیزیه اصفهان است و از قرن ها پیش هم متعلق به این شهرو مردمش بوده است چرا باید به جاهای دیگر برود و برسد؟! چرا باید پایه های پل های تاریخی که به آب نیاز دارند در حسرت آن دچار آسیب می شوند؟
امیر جلالی با تاکید بر نیاز به انجام اقدامات اساسی می گوید: به نظرم نباید از کنارچنین مشکلی بی تفاوت گذشت و اجازه عادی شدنش را داد! بهترین افراد هم برای حل آن خود مردمند. البته این مشکل مختص اصفهان هم نیست سد کرج هم آب ندارد و تهران هم به شدت با این مشکل دست به گریبان است.�

/ 0 نظر / 23 بازدید