همایش غذای سالم

همایشی با عنوان " غذای سالم " 25 بهمن ماه 90 در سالن اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. همایش مفیدی بود  از برگزارکنندگانش برای طرح این موضوع تشکر می کنم ولی در سخنرانی ها دو نکته وجود داشت که در زیر توضیح می دهم:

1- در سخنرانی دبیر محترم همایش، سموم و کودهای شیمیایی عامل اصلی غذای ناسالم معرفی شد و در واقع بخش کشاورزی مقصر اصلی جلوه داده شد. ضمن احترام به موار ذکر شده در این سخنرانی باید متذکر شد که درست است که سموم و کودهای شیمیایی عامل مهمی در آلودگیهای زیست محیطی غذا هستند ولی تنها عامل نیستند و عوامل دیگری نیز دخالت دارند از جمله صنعت که در اصفهان نقش مهمی در آلایندگی آب و خاک و غذا دارد. به واسطه پیوستگی مکانی صنعت و کشاورزی و عدم توجه به آمایش سرزمین در زمان جایابی صنایع، در حال حاضر در اصفهان خروجی صنعت مانند پساب و فاضلاب ورودی کشاورزی است. فاضلابها و پسابها آب و خاک را آلوده نموده و از این طریق آلاینده ها وارد غذا می شوند.

2- در اکثر سخنرانیها کشاورزی ارگانیک به عنوان تنها راهکار غذای سالم معرفی شد. این نوع کشاورزی راهکار مهمی برای حصول غذای سالم است ولی تنها راهکار نیست به عنوان مثال اگر در مکانی همه فاکتورهای لازم برای کشت ارگانیک فراهم شود ولی آب آن محل آلوده به آلاینده های صنعت باشد آیا باز محصول سالم است و آیا اصولا کشت ارگانیک است؟ پس در اینجا راهکار دیگری مطرح است وآن اصلاح فرآیند و یا اقدامات دیگر در کنترل صنعت می باشد.

/ 0 نظر / 25 بازدید