در طول تاریخ زاینده رود همیشه پایدار بوده است

در ماههای اخیر عکسهایی برای القا خشکی تاریخی زاینده رود و تحریف واقعیتهای رودخانه منتشر شده است، گرچه هدف اصلی این عمل را نمی دانم ولی عادی جلوه دادن خشکی رودخانه و عدم وابستگی حیات ایران مرکزی به زاینده رود می تواند از اهداف این رفتار باشد. عکس پیوست یکی از عکسهایی است که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده و کشاورزی گسترده ای را در بستر رودخانه زاینده رود  در مجاورت پل خواجو نشان می دهد. گرچه این عکس شواهد مختلفی برای عدم صحتش دارد ولی یک ابهام آن را مطرح می نمایم؛ اگر خشکی رودخانه به اندازه ای گسترده بوده که رودخانه خشک شده و  آنطور که از این عکس استنباط می شود تمام عرض رودخانه زیر کشت رفته، این حجم آب برای کشاورزی از کجا آمده است و اصولا اگر اینقدر اب موجود بوده آیا نباید رودخانه جاری می بود؟ چرا درختان یک طرف رودخانه در فصل پاییز و طرف دیگردر تابستان قرار دارند؟!

زاینده رود بدون در نظر گرفتن چند سال اخیر،  اکوسیستمی  است پایدار که همیشه در فلات مرکزی ایران جاری بوده است. البته در طول تاریخ نیز این رودخانه با تنشهای آبی شدید مواجه بوده  ولی اینگونه خشک نبوده و در شرایط تنش نیز آب در تمام مسیر گرچه با شدت و حجم  کم جاری بوده است. در این معدود موارد تنش در مقایسه با سالهای طبیعی ، رودخانه با فرایند خود تنظیمی  دوباره به حالت اصلی و پر آب خود باز می گشته است. ضمن آنکه نوع تنشهای قبل با خشکی فعلی متفاوت بوده و از یک جنس نیستند.

آنچه مسلم است بدون مستندات علمی و تنها در حد ارائه چند عکس که در صحت آنها تردید است به هیچ وجه نمی توان برخی ادعاها را پذیرفت.

/ 3 نظر / 22 بازدید
iman

dost gerami in kojash bastar rodkhonast akhe? in kenar rodkhonast, ke hamin alanam fazay sabze , shoma mitonid alan dorbin khodeton bebarid dar emtedad rodkhone va moshabehe hamin aks begirid...lotfan dorost tahlil konid

آرش جزینی

این نگاره رو من بارها به گونه زنده دیدم بیش از 30 سال پیش هنگامی که به مدرسه هراتی می رفتم همینجا کشاورزی بود همانگونه که در این زمان پارکی به همین پهنا ساخته شده در کناره جنوبی این زمین چم هست ( چم پیچ داخلی و خم پیچ بیرونی رود خانه را می گویند همانگونه که بسیاری از سرزمین های کنار زاینده رود را با پیشوند چم نام می برند) از بهترین زمین های کشاورزی چم ها هستند مانند چمگردان چم آسمان و ..... در کنار این چم ها آب با شتاب و در ژرفای بیشتری پیچ خورده و باریک می شود . رونق برنج کاری از همین چم ها بوده زیرا در بالادست چم ،آب گرفته می شود و از پایین دست چم ، آب دوباره به رود باز می گردد و بازدهی آبیاری چندین برابر دشت های برج کاری می گردد زیرا تنها آب متابولیسم و سوخت و ساز برداشت شده و به دلیل پیچش آب ، رطوبت این سرزمین ها که بیشتر بین تپه یا کوه ، و رود خانه می باشد از خشکی و تبخیر بسیار کمی برخوردار است. به درستی به یاد دارم که رود خانه از بلندای این زمین یا تا دو متر پایینتر بود و از این زاویه دیده نمی شود همچنین در کنار زمین خیابان کمال اسماعیل از این زمین کشت سه تا چهار متر بلندتر بود که گویای تپگرافی (پستی و

اين عكس اينقدر افتضاح است كه نيازي به توضيح و تحليل ندارد