مشکل ریزگردها تا چند سال آینده حل نمیشود

ریزگرد و غبار یکی از مشکلات مهم زیست محیطی کشور در سالهای اخیر است که استانهای مختلف کشور مانند خوزستان، بوشهر، اصفهان، ایلام، کرمانشاه و ... با آن مواجهند. در بررسی این پدیده زیست محیطی با مجموعه متعددی از عوامل داخلی و خارجی مواجه می شویم که بخشی از آن حاصل ارجحیت مسائل اقتصادی اجتماعی بر محیط زیست و سلامت مردم بوده است و پیچیدگی این عوامل به حدی است که چشم انداز کنترل این مسئله را از کوتاه مدت به میان مدت و بلند مدت منتقل نموده است.

 سالها مسئولان و برنامه ریزان مختلف درباره این پدیده صحبت نمودند و برنامه ها و وعده ها دادند. گرچه همه تلاشهای انجام شده در سالهای گذشته و حال  برای مهار ریزگردها قابل احترام است ولی واقعیت این است که این پدیده مهار نشده و همچنان ادامه دارد. اما این بار رییس محترم سازمان حفاظت محیط  زیست کشور در شیوه ای نسبتا متفاوت که برگرفته از آگاهی وی از کارایی بالای جریان صحیح اطلاعات از مسئولین به مردم  در مواجه با مسائل زیست محیطی است، اعلام داشت "هیچ مسئولی نمی تواند به مردم وعده دهد که این مشکل تا چند سال آینده حل می شود" این شیوه که به جای ارائه  آمارهای ظاهرا جذاب و پررنگ کردن مجموعه اقدامات  انجام شده یا نشده، واقعیتهای موجود را نشر میدهد قابل توجه بوده و پیش نیازی مناسب است  برای مواجه با مسئله ریزگردها و امید داریم در دیگر مسائل زیست محیطی نیز مورد توجه قرار گیرد.

به هرحال مشکل ریز گردها نیز در میان مدت با تکیه بر اندیشمندان با اخلاق ایرانی و فناوریهای جهانی و البته چند عامل مهم دیگر قابل کنترل است.

/ 0 نظر / 26 بازدید