تالاب گاوخونی احیا نشده است

در روزهای گذشته مقدار کمی آب و پساب و احتمالا زهاب به تالاب گاوخونی رسید. رسیدن آب، به دلایل مختلف پدیده ای مناسب ارزیابی می شود و به خصوص که نقش مثبت عامل انسانی را در اکوسیستمها نمایان می سازد، ولی از رسیدن آب (در مفهوم کلی)  به تالاب تا احیا تالاب فاصله زیادی است و به هیچ وجه این رسیدن آب به تالاب را، احیا تالاب نمی دانیم. احیا تالاب مجموعه ای از فرآیندهای متعدد بوده و به علاوه احیا تالاب و زاینده رود کاملا با یکدیگر مرتبطند. پیوستگی و تداوم آب زاینده رود، حجم مورد نیاز آب برای تامین حقابه تالاب از الزامات اولیه احیا این تالابند.

ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم اکنون پساب عامل مهمی در مرطوب نمودن تالاب می باشد و با توجه به ویژگی های خاص پساب از نظر وجود آلاینده ها، حساسیت این موضوع بیشتر می شود. پس پایش و نظارتهای مستمر کیفیت این پساب برای اطمینان ازعدم انتقال آلاینده های احتمالی به محیط از الزامات این اقدام است که قطعا مورد نظر مسئولین محترم می باشد.  همچنین باید توجه داشته باشیم اکنون که پساب وارد تالاب شده است خشکی مجدد تالاب خطر پذیری محیط را نسبت به قبل به مراتب بیشتر خواهد نمود زیرا احتمال وجود آلاینده های زیست محیطی در بستر خشک بسیار بیش از قبل خواهد شد و اگر غبار و یا ریزگردی  با منشا تالاب داشته باشیم آلودگی های بیشتری به همراه خواهد داشت. به هرحال رسیدن آب به تالاب را به فال نیک گرفته و امید داریم تا مجموعه اقدامات مستمر برای احیا زاینده رود و تالاب  گاوخونی انجام شود.

/ 0 نظر / 71 بازدید