شعار روز جهانی آب 2014 فقط آب و انرژی است/ نه بیشتر

امسال شعار روز جهانی آب، " آب و انرژی" است و در این شعار به همراهی آب و انرژی تاکید شده است . اما این شعار در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست ایران به این صورت ذکر شده است: " آب و انرژی”؛ انرژی برق‌آبی ، پاک و سازگار با محیط زیست".1 در این سایت پس از توضیحاتی درباره این روز مزیتهای انرژیهای برق آبی در ایران و جهان بیان شده است و آن را منبع انرژی تجدیدپذیر و پاکی دانسته که دارای توجیه اقتصادی بالایی است و در پایان این مقاله، روز جهانی آب با تحقق ظرفیتهای نیروگاههای برق آبی در کشور مرتبط شده است.

مطالعه کامل این مطلب در بخش "موضوعات برگزیده" سایت سازمان حفاظت محیط زیست ایران این پرسش را مطرح می نماید که با توجه به برخی پیامدهای زیست محیطی نیروگاههای برق آبی به ویژه در مناطقی که با تنشهای آبی مواجه است مانند ایران؛ همچنین وابستگی برخی انواع انرژیهای برق آبی به پروژه های سدسازی و لزوم مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابیهای زیست محیطی قبل از اجرای پروژه چرا سازمانهای بین المللی این موضوع را به عنوان شعار جهانی مطرح نموده اند؟ شعار جهانی باید جهانی باشد، اما انرژی های برق آبی گرچه در برخی مناطق دنیا و یا شرایطی مزایایی قابل توجه داشته و دارد ولی مناطقی نیز وجود دارد که استفاده از این انرژی مطابق با سرزمین نیست.

مراجعه به سایت رسمی روز جهانی آب ملل متحد (www.unwater.org) پاسخ را آشکار می نماید: به شعاری که در سایت سازمان محیط زیست ایران آمده است یک بخش اضافه شده. شعار روز جهانی آب 2014 فقط" آب و انرژی" است و در  حتی پیامهای کلیدی این روز هم هیچ اشاره ای به انرژی برق آبی نشده است. فقط  آنچه درباره این انرژی در سایت مشاهده می شود مربوط به مراسم اصلی این روز در کشور ژاپن است که به انرژی های برق آبی اختصاص یافته (در سایت سازمان حفاظت محیط زیست نیز رفرنس داده شده است) و قبل از آن نیز در سایت UNU برای تاکید بر قرار نگرفتن در شعار اصلی روز جهانی آب، عبارت رویداد جانبی(side-event)  آورده شده است. در بخش دیگری از سایت رسمی روز جهانی آب نیز به نقل از  گزارش رسمی این روز درباره انرژی های برق آبی به عنوان منبع مهم انرژی تجدید پذیر در کنار اشکال دیگر مانند انرژی بادی توضیحاتی آمده است ولی به هیچ عنوان جزو شعار اصلی این روز قرار نگرفته است.

گرچه تغییر در شعار روز جهانی آب در سایت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست ایران احتمالا حاصل یک اشتباه غیر عمد بوده است و باعث خدشه دار شدن تلاشهای انجام شده زیست محیطی نیست ولی از این سازمان انتظار است "موضوعات برگزیده" را با بررسی بیشتری روی صفحه اصلی خود قرار دهد  زیرا می تواند باعث ترویج افکار و روشهایی شود که در نهایت با شرایط محیط زیستی کشور همراه نباشد.

شعار روز جهانی آب 2014 فقط " آب و انرژی" است.

 

http://www.doe.ir/Portal/home/?news/196210/196231/320771/شعار روز جهانی آب:“آب و انرژی”؛ انرژی برق‌آبی ، پاک و سازگار با محیط زیست

/ 1 نظر / 26 بازدید

جالب اسا. امیدوارم به گوش رئیس سازمان برسد.