زمین ما


نیاز اصفهان به صنعت پایداری محور بیش از صنعت سبز است نویسنده: محمد کوشافر - جمعه ٢٥ بهمن ۱۳٩٢

مدیر عامل محترم ذوب آهن اصفهان در مصاحبه ای اعلام کرد: ذوب آهن در آینده نزدیک تبدیل به صنعت سبز خواهدشد. (زیست بوم 24 بهمن 92).گرچه  بر اساس الزامات و شرایط جامعه صنایع مجبور به سبز شدن بوده و فعالیتی مثبت می باشد اما نقدی بر صنعت سبز دارم که در متن زیر آمده است:

طبق تعریف  سازمان حفاظت محیط زیست ایران صنعت سبز به صنعتی اطلاق میشودکه براساس معیارهای زیست محیطی انتخاب صنایع   وبنابه تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست تلاش قابل تقدیری درطول سال موردنظر(سالل انتخاب)در راستای حفظ محیط زیست انجام داده باشد (دستورالعمل شماره 14تیرماه 78). گرچه صنعت سبز به واسطه ایجاد انگیزه و نگرش زیست محیطی  اقدامی مناسب ارزیابی می شود اما به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن مضرات زیست محیطی صنایع نبوده و آنگونه که از طرف برخی صاحبان صنایع و مراکز صدور گواهینامه ها تبلیغ و مبالغه می شود نمادی از پاکی صنعت نیست.

امروزه در مناطقی مثل اصفهان و ایران به مفاهیمی فراتر از صنعت سبز نیاز داریم و آن صنعت پایدار محور و پایداری سرزمین است. یعنی اگر صنعتی سبز باشد ولی منطقه حضور صنعت، به دلیل ویژگیهای آن سرزمین توان تامین نیازها و یا توان پذیرش و پالایش آلودگیهای  آن صنعت را نداشته باشد، آن صنعت  باعث ناپایداری و تنش در رفاه و زندگی مردم خواهد شد. پس به جای صنعت سبز به صنعت پایدار محور نیاز داریم یعنی در این شرایط به واسطه تعهد به زندگی و سلامت مردم، صنعت از منطقه منتقل و یا تعطیل شود. اقدامی که در میان مدت علاوه بر تامین سلامت و رفاه مردم، با کسر هزینه هایی مانند درمان حتی مزایای اقتصادی هم خواهد داشت. به نظر می رسد صنعت سبز شدن ذوب آهن اصفهان نیز باعث کاهش بحرانهای زیست محیطی اصفهان نشود و مدیران و برنامه ریزان آن باید به پایداری ایران و صنعت پایدار محور فکر کنند.

 اما اگر مدیر عامل محترم ذوب آهن در این مصاحبه اشاره نموده اند انتقال ذوب آهن از اصفهان غیر ممکن است، ایشان باید بدانند تعطیلی ذوب آهن غیر ممکن نیست و بهتر است مطالعات علمی را درباره این موضوع آغاز نمایند.

  نظرات ()