زمین ما


آیا مترو در کنترل آلودگی هوای اصفهان اثر دارد؟ نویسنده: محمد کوشافر - شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی: مترو اصفهان گره حمل و نقل عمومی و ترافیک را باز می کند، ادامه می دهد: با راه اندازی قطار شهری این شهر آلودگی هوا نیز کاهش چشمگیری خواهد یافت. خبرگزاری ایمنا 28دی 92

 http://www.imna.ir/vdcfycdy1w6d0ea.igiw.html

برخی مسئولان اصفهان مترو را عامل مهمی در کنترل هوای اصفهان می دانند. بر همین اساس موارد زیر درباره مترو قابل ذکر است:

آیا درباره مترو اصفهان مطالعات مشخصی مبنی بر اثر آن روی آلودگی هوا وجود دارد؟

آیا مترو اصفهان مطالعات ارزیابی زیست محیطی دارد؟

آیا مترو تهران و کرج مشکل آلودگی هوا در آن شهرها را برطرف کرد؟

آیا تکیه و تعصب بر ذهنیات شخصی باعث دوری از حل مسئله نخواهد شد؟

و سوالات دیگری که در جلسات تخصصی می توان مطرح نمود

بهتر است درباره مترو در اصفهان بیشتر مطالعه نماییم و سپس درباره اثر آن روی آلودگی هوا بحث نماییم زیرا اگر از هم اکنون مترو را راه حل مهمی در کاهش آلودگی هوا بدانیم پس از افتتاح مترو و مشاهده عینی وضعیت هوا ممکن است دنبال راه حل پر هزینه دیگری برای کنترل آلودگی هوا باشیم.

  نظرات ()