زمین ما


سخنی تکراری با سرکار خانم دکتر ابتکار/برای حل مسائل آب کشور جامع نگری نیاز است نویسنده: محمد کوشافر - شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢

سرکار خانم دکتر ابتکار ضمن احترام به همه تلاشهایتان در مواجه با مسائل زیست محیطی کشور و اطمینان از عزم شما برای حل این مسائل, در خصوص سخنان منتسب به  جنابعالی  با این محتوا:  "انتقال آب کارون برای محیط مضر باشد لغو می‌شود- اگر ارزیابی زیست محیطی منفی و برای کارون مضر باشد سازمان محیط زیست مخالفت خود را اعلام می‌کند. "  که در خبرگزاریهای مختلف نقل شده است  به استحضار جنابعالی می رسانم:

 نمی توان انتقال آب از کارون به زاینده رود را مضر دانست ولی از انتقال آب زاینده رود به استانهای دیگر کشور صحبتی نکرد و انتقال و برداشت  آب درون استانی از زاینده رود را در مناطق بالادست و غیر خشک آن به خاطر نیاورد. آیا انتقال آب از  زاینده رود برای محیط مضر  نیست؟  آیا ارزیابی زیست محیطی  انتقال آب از زاینده رود مثبت بوده است؟ آیا اصلا ارزیابی زیست محیطی وجود داشته است؟ آیا برداشتها از زاینده رود مبتنی بر آمایش سرزمین است؟ خشکی زاینده رود واقعه ملی است که مرکز کشور را ناپایدار خواهد نمود و پیامدهای آن همه کشور را متاثر خواهد کرد. مسائل این دو رودخانه به یکدیگر گره خورده است و برای حل مساله جامع نگری نیاز است. ما هم مثل شما با همه مطالعات علمی اخلاق مدار موافقیم و خواستار اجرای ارزیابیهای زیست محیطی و آمایش سرزمین و کاربردی شدن آنها هستیم ولی اعتقاد داریم این مسائل برای همه کشور و به ویژه برای هر دو رودخانه باید اجرا شود نه اینکه برای یک اکوسیستم لازم شمرده شود و برای دیگری نادیده انگاشته شود, پس برای کاهش تنشها و فشارهای وارده به زاینده رود هم همتی لازم است.

 پایداری این دو رودخانه پایداری کشور است،  برای همه مردم کشور به ویژه استانهایی که کارون و زاینده رود در آنها جاریست احترام قائلیم و به خواسته های قانونی و اخلاقی آنها ارزش می نهیم.

  نظرات ()