زمین ما


تاثیر مترو اصفهان بر کاهش آلودگی هوا مبهم است نویسنده: محمد کوشافر - سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠

در همایشی که برای هوای پاک در ۲۹ دی ۸۹ در اصفهان برگزار شد یکی از سخنرانان مترو را یکی از ابزارهای لازم در کاهش آلودگی هوا نام برد.این جمله باعث شد صحبتهایم را ر همایشی که دو سال قبل درباره مترو اصفهان برگزار شد ه بود را مرور نمایم و به نقل از یکی از خبرگزاریها  در آن سال و با کمی تغییر در وبلاگ وارد نمایم. 

"تاثیر مترو اصفهان بر کاهش آلودگی هوا مبهم است

 

 محمد کوشافر از اعضای شبکه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی اصفهان در نشست بررسی اثرات عبور مترو از بافت تاریخی اصفهان که در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان برگزار شد گفت :  ...  نکته مهم آنست که در خصوص مترو اصفهان ارزیابی زیست محیطی صورت نگرفته و بنابراین صراحتاً نمی توان عنوان کرد که متروی اصفهان آلودگی هوا را کاهش می دهد زیرا برای ایجاد مترو مقدار زیادی انرژی و ماده اولیه مصرف می شود و همچنین پس از احداث نیز مقدار زیادی انرژی و ماده مصرف می شود که خود منبع تولید آلاینده های جدید است و همچنین ترافیک خودروها چه در زمان ساخت و چه در زمان بهره برداری در ایستگاهها افزایش پیدا می کند و بنابراین نمی توان بر فرض اینکه ایجاد مترو به افزایش 5/2 در صدی سرعت خودرو ها می انجامد(به نقل از بولتن شهرداری اصفهان) گفت که مترو اصفهان در کاهش آلودگی هوا موثر است .ضمن اینکه متروی اصفهان در شکل کنونی خیابان تاریخی چهارباغ عباسی را به یک خیابان مسافربری تبدیل می کند و این به حیثیت تاریخی و گردشگری آن لطمه می زند."

پس اظهار نظر درباره توانایی مترو در کاهش یا افزایش  آلودگی هوا تنها پس از ارزیابی معتبر و دقیق میسر است و اظهارات کنونی فاقد ارزش علمی است.

 

  نظرات ()