زمین ما


سیستمهای نوین آبیاری مقهور سیستمهای مدیریتی نویسنده: محمد کوشافر - دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢

 

استفاده از سیستمهای نوین آبیاری از اقدامات مفیدی است که در فضای سبز شهری اصفهان دیده می شود. ولی تنها کاربرد یک فناوری بدون توجه به علوم  و جنبه های دیگر کارا نیست. شکل بالا گویای این موضوع است.

این شکل یکی از خیابانهای اصفهان است مجهز به سیستمهای آبیاری نوین شده است تا مصرف آب کنترل شود ولی به قدری حجم آب بالاست که این لوله ها در آب شناورند.

  نظرات ()