زمین ما


آبیاری چمن ! نویسنده: محمد کوشافر - یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢

ا

این عکسها آبیاری چمن در حاشیه زاینده رود خشک در مرداد 92 است (بیشه حبیب)....!   

 چمن از گیاهانی است که نیاز آبی بالایی دارد و کشت آن در مناطقی که محدودیت آبی دارد توصیه نمی شود

 

  نظرات ()