زمین ما


قطع برخی درختان مادی نیاصرم نویسنده: محمد کوشافر - یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱

 مادی نیاصرم اصفهان یکی از آثار ثبت شده ملی  با قدمتی بیش از دوران صفویه است و یکی از عناصری که به آن هویت خاصی بخشیده، درختان تنومند قدیمی است. این درختان با زیبایی منحصر به فرد خود نقش مهمی نیز در کنترل آلودگی ها و پالایش زیست محیطی شهر و تعدیل آب و هوا دارند.

از روز یکشنبه 31 اردیبهشت 90  تعدادی از این درختان در حال قطع شدن هستند و دلیل واضحی از طرف مسئولان  محترم شهری ارائه نشده است. نکات زیر در این خصوص قابل ذکر است:

1- اکثر درختان مذکور سبز بوده و خشک نیستند و علائم پوسیدگی در تنه اصلی  آنها مشاهده نمی شود

2-درختان قطع شده عمدتا تنومند و قدیمی بوده و اگر سن زیاد و احتمال سقوط مطرح باشد، تصمیم به قطع آنها، تصمیم ساده ای نیست و نیاز به کارشناسی دقیق دارد.   ابتدا به جای قطع باید از روشهای مهار درخت استفاده نمود.

3-این درختان علاوه بر اهمیت بالای زیست محیطی و زیبایی، میراث طبیعی فرهنگی نیز محسوب می شوند.

4-ممکن است عنوان شود به جای درختان قطع شده، درخت جایگزین قرار می گیرد. در پاسخ باید عنوان داشت درختان موجود در زمانی کاشته شده و رشد نموده اند که شرایط رشد طبیعی بوده است. در حال حاضر به دلیل بلند مرتبه سازی در حاشیه مادی نیاصرم  و همچنین وجود درختان بزرگ محدودیت نوری برای درختان جوان وجود دارد، ضمن آنکه بحران آبی موجود نیز برای  رشد درختان جدید محدودیت است. از طرف دیگر درختان قبلی بسیار قدیمی بوده، عمر زیادی دارند و زمان زیادی صرف کرده تا به این مرحله رسیده اند و هر درخت جدیدی در کارایی خود، حداقل  این فاصله زمانی را نسبت به درخت قدیمی دارد.

 5- به هرحال امید است مسئولان محترم شهری اطلاع رسانی کافی در این خصوص انجام دهند، زیرا شهروندان نیز به شهر خود احساس تعلق داشته و آنچه را که باعث پیشرفت شهر شود می پذیرند.

 

  نظرات ()