زمین ما


مصاحبه ای با موضوع : حفظ زیربناهای تولید بهترین جواب برای تحقق تولید ملی است نویسنده: محمد کوشافر - چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱

 خبرگزاری فارس 14 فروردین 91:

مهدی بصیری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه بیان داشت: تولید ملی زمانی می‌تواند به خوبی در کشور انجام شود و دوام داشته باشد که بر اساس ظرفیت‌های محیطی و مزیت‌های نسبی طراحی شود.

وی ادامه داد: هرگاه از یک محیط بیش از اندازه ظرفیت آن و به صورت نامناسب بهره‌برداری کنیم، آن اقدام به صورت موقت، مخرب و معدن‌ کاری باقی می‌ماند به این معنی که آن منبع اصلی که باید بخش تولید را حمایت کند تمام شده و یا از بهره‌وری می‌افتد.

مدیرعامل انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان تصریح کرد: بهره‌برداری بیش از حد از آب‌های زیرزمینی که در حال حاضر در کشور به شدت در حال انجام است، گرچه برای مدت زمان محدود تولیدات کشاورزان را افزایش می‌دهد، اما به زودی با اتمام آب‌های زیرزمینی افت شدید تولید در محصولات کشاورزی را شاهد می‌شویم.

وی به مدیریت مصرف آب در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: آب در کشور که برای بخش کشاورزی، صنعت و مصارف شهری از قبیل بهداشت، فضای سبز و نظافت استفاده می‌شود باید به صورتی مدیریت شود که دوام زندگی در هر محیطی امکان‌پذیر باشد.

بصیری افزود: اگر ما در یک منطقه خاص به یک تولید مصرف‌کننده آب در صنعت روی آوریم و آن محیط دارای محدودیت آب باشد در نهایت بخش کشاورزی مختل شده و تولید آن متوقف یا به شدت کاهش می‌یابد.

وی از اهمیت مدیریت آب در کشور برای تولید ملی سخن گفت و اضافه کرد: اگر جمعیت یک منطقه‌ای در اصفهان بیش از ظرفیت آن افزایش پیدا کند تمام منابع آب آن مکان فقط محدود به مصرف مصارف شهری می‌شود.

مدیرعامل انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به شهرهای تهران و اصفهان گفت: عمده آب موجود در این مناطق صرف مصارف شهری می‌شود و پساب فاضلاب در این شهرها در قسمت‌هایی از این دو منطقه صرف تولیدات کشاورزی می‌شود که بسیار زیان‌بار است.

وی ادامه داد: طراحی توسعه با علم و آگاهی و لحاظ کردن تمام عوامل محیطی و اجتماعی می‌تواند ضامن تولید ملی و دوام آن باشد.

بصیری تاکید کرد: به بهانه افزایش تولید ملی نباید و نمی‌توان زیربناهای تولید را از بین برده و آینده را نامطمئن بگردانیم.

وی با اشاره به حفظ زیربناهای تولید گفت: حفظ زیربناهای تولید، حفظ سیستم‌های تولیدی موجود، بهبود شرایط آنها و افزایش بهره‌وری در واحد زمین و واحدهای صنعتی بهترین جواب و اقدام برای تحقق تولید ملی است.

  نظرات ()