زمین ما


روزنه های امید نویسنده: محمد کوشافر - چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠

    معمولا فعالیتهای عمرانی توجه کمی به محیط زیست داشته  و مثلا با احداث جاده و یا ساختمان در یک محل اگر درختی باشد به راحتی قطع می شود. اما...

 ساختمان جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان افتتاح شد, در خیابان اصلی که دو ساختمان جدید و قدیم را به همدیگر مرتبط می سازد, 5 تک درخت وجود دارد که وسط این خیابان قرار گرفته و مانع عبور خودرو است؛  طبق روال انتظار می رفت این درختان قطع شوند ولی نه تنها این درختان قطع نشدند بلکه با جدول کشی به دورشان نوید ادامه حیات بیشتر به آنها داده شد. این اقدام علاوه بر اینکه عملی ارزشمند برای حفظ حیات درختان و بهره مندی از آنها تلقی می شود, راهی است برای فرهنگسازی زیست محیطی.

نمی دانم تصمیم چه کسی بوده است ولی جای تشکر دارد

  نظرات ()