زمین ما


صنعت عامل اصلی آلودگی هوای اصفهان است نویسنده: محمد کوشافر - سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠

در گزارشهای مربوط به ارائه آمار آلودگی هوای شهری به ویژه اصفهان وتهران در حدود 85-65 درصد آن به حوزه حمل و نقل و 5 درصد آن به صنعت اختصاص یافته است.ولی این طبقه بندی به دلائل زیرباعث کاهش تاثیر صنعت در آلودگی هوا نشده و به واقع بیانگر نقش اصلی صنعت  در آلودگی هواست.

1-    خودرو محصول مستقیم صنعت است و  آلایندگی آن  بیانگر نقش صنایع مختلف خودروسازی و  فولاد و پالایشگاه و پتروشیمی و قطعه سازی و... در آلودگی هواست و  نمی توان علت و معلول یا مولد و تولید را از هم جدا نمود.در حقیقت خودرو یک حلقه واسط بین صنعت و هوابرای انتقال آلاینده هاست.

2-    افزایش روزانه تعداد خودرو بیش از توان پالایش هوای شهرها حاصل فعالیت صنعت است.

3-    کیفیت نامطلوب برخی از خودروهای تولیدی صنایع خودرو سازی، سهم بخش حمل و نقل را در آلودگی هوا به شکل قابل توجهی افزایش می دهد.

4-    اگر حوزه حمل  و نقل در طبقه بندی فوق سهم اصلی آلودگی را به خود اختصاص داده باشد،باز هم صنایع با فعالیتهای روزانه خود نظیر حمل مواد اولیه و کالا ،حمل و نقل کارکنان و استفاده از خودروهای گازوئیلی درصدی از آن را به خود اختصاص می دهند.

5-    به نقش صنعت در آلودگی دیگر اجزائ محیط زیست نظیرآب و خاک و غذا نیز باید توجه ویژه داشت .

6-    صنعت به واسطه تنوع در فرآیند و محصول دارای آلودگیهای متفاوت با میزان اثر متفاوت است .لذا لازم است علاوه بر پارامتهای فعلی، با استفاده از روشهای علمی آلاینده های دیگر موجود در هوا را به همراه میزان سمیت آنها اندازه گیری و معرفی نمود.

۷-    لازم است درصدهای فوق در سهم منابع آلاینده هوا بر اساس شرایط روز و پارامترهای متعددی که هوای یک شهر را آلوده می کند مجددا بازنگری علمی و گزارش شود .

 

  نظرات ()