زمین ما


70 متر زیر زمین !!! نویسنده: محمد کوشافر - پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠

سقاییان نژاد افزود: مترو در محدوده سی و سه پل نیز از عمق 70 متری گذر می کند در حالی که کارشناسان میراث فرهنگی عمق 30 متر را حاشیه امنیتی سی و سه پل اعلام کرده بودند(1).

سایت انتخاب کد خبر:43215  تاریخ انتشار: 11 آبان 1390

 

20 متر زیر چهارباغ و 70 متر زیر سی و سه پل!  در صورت صحت خبر فوق بدون توجه به مسائل مالی ناشی از این عمق عملیات، هرچه عمق احداث تونل مترو در زیر زمین افزایش یابد،  مصرف انرژی چه در زمان احداث تونل و چه در زمان بهره برداری وحرکت قطار به مقدار زیادی افزایش می یابد. غلبه بر جاذبه زمین برای تغییر ارتفاع دستگاه حفار و یا ترن در هربار عبور از این عمق،  با توجه به وزن بالای آنها تنها یکی از مصادیق این افزایش مصرف است و افزایش مصرف انرژی  نیز یعنی تولید بیشتر آلاینده ها و آلودگی محیط زیست. این موضوع و مسائل متعددی که پیرامون متروی اصفهان وجود دارد این پرسش را مطرح می کند که آیا واقعا این مسیر مترو در کاهش آلاینده های زیست محیطی موثر است؟ آیا مطالعاتی در این زمینه انجام شده است؟

این مسیر از ابتدا با مخالفت جمعی از کارشناسان و متخصصان  محلی همراه بوده است و اکنون هر بار شاهد یکی از عوارض  بی توجهی به این نظرات هستیم ؛ خطرپذیری سی و سه پل،  نشست زمین در جنوب سی و سه پل،  افزایش عمق عبور تونل مترو که مستلزم تغییر شیوه اجرا و افزایش هزینه هاست،  انحراف تعجب آور تونل مترو، قطع درختان  در محل ایستگاهها و کارگاهها،  آسیب به ریشه برخی دیگر از درختان در چهارباغ و ادامه مسیر که به تدریج اثر خود را نمایان خواهد کرد،  ترافیکهای سنگین در محور چهارباغ و آلودگی هوای ناشی از آن که در آینده نیز در محل ایستگاهها احتمال تداومش هست،  تهدید هویت خیابان چهارباغ،  هزینه های بالای مالی  و اجتماعی که هربار برای رفع هرکدام از این اتفاقات باید پرداخت  و موارد متعدد دیگر همواره این سوال را به دنبال دارد که آیا در اصفهان با این وسعت فقط همین یک خیابان ( چهارباغ) برای عبور مترو مناسب تشخیص داده شده است تا هر بار با مشکلی مواجه شویم و برای گذر از آن متوسل به راهکارهای خاص شویم؟

در مطالعات انتخاب این مسیر از چه روش علمی استفاده شده است که هربار شاهد یک پیامد نا مطلوب جدید هستیم؟ شاید این روش نیازمند بازنگری باشد.

 

(1)             http://www.entekhab.ir/fa/news/43215

  نظرات ()