زمین ما


سوالی برای خروج از بحران زاینده رود نویسنده: محمد کوشافر - دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠

زاینده رود در اصفهان خشک است و یکی از راههای حل این مشکل بررسی نظرات متخصصان و علاقه مندان به آن است. شما چه راهکاری برای خروج زاینده رود از این بحران دارید؟

  نظرات ()