زمین ما


روزی برای نکوداشت زاینده رود لازم است نویسنده: محمد کوشافر - یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠

نخبگان، متخصصان، دلسوزان و علاقه مندان محیط زیست سالهای متمادی است نگران اثرات توسعه بر رودخانه زاینده رود هستند. اما در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی وقتی علائم تهدید  زاینده رود در اصفهان مشاهده شد، نگرانی و احساس مسئولیت،  این گروه و مردمان حاشیه زاینده رود را فرا گرفت که خود  مباحث، گفتگوها و ایده های  فراوانی را به دنبال داشت و حاوی راهکارهای ارزنده ای برای بقاء و پایداری زاینده رود بود.

نام گذاری روز 18 مهر ماه  به عنوان روز نکوداشت زاینده رود در سال 1382 از طرف جمعیتهای زیست محیطی غیر دولتی استان اصفهان (1) و به دنبال آن  تجمع در حاشیه رودخانه زاینده رود توسط  اعضاء  این جمعیتها و مردم،  یکی از تصمیمات جاودان جمعیتهای زیست محیطی  بود.

18 مهر ماه روزی به یادماندنی برای مردم استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری است و  روزی ماندگار در مجموعه فعالیتهای تشکلهای زیست محیطی غیر دولتی کشور است. روزی که اکنون نماد آگاهی ، مسئولیت پذیری و نقش آفرینی این جماعت دلسوز در همراهی با زاینده رود تمدن ساز است.

امید دارم دوستان عزیز طرفدار محیط زیست خاطرات و ثمرات آن تلاشهای زیبا را در خاطره و به همراه داشته باشند و زاینده رودِ زنده و روز نکوداشتش در باورشان بماند.

زیرنویس:

(1) با همکاری شبکه سازمانهای مردم نهاد منطقه مرکزی کشور  انجام شد و  سال 83 نیز جمعیتهای زیست محیطی استان چهارمحال و بختیاری نیز نقش بسیار موثری در برگزاری این روز همزمان با اصفهان داشتند.

  نظرات ()