زمین ما


قیمت هر درخت چقدر است؟ نویسنده: محمد کوشافر - شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
خسارت 6میلیارد تومانی با خشک شدن درختان بختیار دشت ... شهردار منطقه ۲ اصفهان با اشاره به خشک شدن کامل ۶ هزار اصله درخت از ۱۲ هزار درخت موجود در منطقه بختیار دشت، ... هزینه صرف شده برای رسیدن یک درخت به سن مطلوب را بیش از یک میلیون تومان دانست ایمنا 22 مرداد 90
 
عدد اعلام شده یک میلیون تومان برای هر درخت تا رسیدن به سن مطلوب عدد کاملی نیست. احتمالا فقط هزینه های مستقیم  شهرداری  در نظر گرفته شده است.
اما هرچه باشد هزینه خشکیدن آنها برای انسان بسیار بالاتر خواهد بود. جذب آلاینده های آب و هوا- تثبیت کربن -تعادلات آبی - تولید اکسیژن و موارد بسیار دیگر که در نهایت باعث حفظ سلامتی انسان و محیط می شود مزایایی از درختان است که کاهش هزینه های بسیار بالایی برای منطقه خواهد داشت از جمله هزینه های درمان.  متاسفانه هنوز تحقیق کاملی در این خصوص در اصفهان انجام نشده است.
(در اضافه کردن فضای سبز و درخت باید شرایط اکولوژیک منطقه را در نظر داشت)
 
 
استفاده از بخشی از هزینه ها برای   مشخص نمودن قیمت  درخت و کارشناسی ناکافی در تعیین قیمت  آن باعث کم ارزش جلوه نمودن آنها  و در نتیجه برنامه ریزیهای غلط خواهد شد.
  نظرات ()