زمین ما


دلیل اصلی خشکی زاینده رود نویسنده: محمد کوشافر - چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠

بارندگی در این مدت ۳۰ درصد کاهش یافته اما آب زاینده‌رود صددرصد خشک شده که این به علت فروش خارج از حجم آب زاینده‌رود توسط سازمان آب است. ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ افکار نیوز

خبر فوق بیانگر این مطلب است که مدیریت منابع آب نقش اصلی را در خشکی زاینده رود داشته است و مهمترین این عوامل عبارتند از :

برداشت زیاد از رودخانه در بالادست، انتقال آب رودخانه به مناطق و شهرها و استانهای دیگر، تاسیس صنایع پر نیاز به آب در شهرهای مختلف و تامین آب آنها از زاینده رود، افزایش جمعیت به ویژه ورود جمعیت مهاجر به  اصفهان، کشاورزی و باغبانی بدون توجه به شیوه های صحیح در استانهای مختلفی که از آب زاینده رود استفاده می کنند و در جمع تعریف مصارف آبی متنوع و متعدد از زاینده رود بدون توجه به مقدار آب موجود در آن و توان این رودخانه  در تامین این نیازها.

  نظرات ()