زمین ما


جمعیت اصفهان از ظرفیتش بیشتر است. نویسنده: محمد کوشافر - سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠

قربانی عضو شورای شهر اصفهان :  با توجه به جمعیت حدوداً دو میلیون نفری که در سطح شهر اصفهان ساکن هستند، دیگر این شهر تحمل پذیرش مهاجر را ندارد. ... اکنون حدود 40 درصد از جمعیت شهر اصفهان مهاجرانی هستند که از شهر های اطراف به اصفهان آمده اند و زیرساخت های این شهر جوابگوی جمعیت فعلی هم نیست. قربانی با بیان اینکه هرگونه اضافه جمعیت در اصفهان این شهر را دچار مشکل می کند، تصریح کرد: اصفهان از نظر پاکی هوا و حمل و نقل دچار مشکل است و وضعیت مناسبی ندارد، هرچند امکان دارد انتقال یک وزارتخانه باعث رونق بخشی شود، ولی در کل روی ترافیک و آلودگی هوا و... تاثیر منفی می گذارد. وی خاطرنشان ساخت: اکنون شهروندان برای جابه جا شدن در شهر مشکل دارند ... عرض خیابان ها توان افزایش اتوبوس بیشتر را ندارد و کارگاه های شهری به معضل ترافیک افزوده اند.        روزنامه شرق ، شماره 1041 به تاریخ 28/5/89، صفحه 4 

خبر مربوط به یک سال قبل است ولی  قدیمی نیست  و مشکل همچنان ادامه دارد ولی  دلایل نیازمند  تکمیل است. این خبر در بر دارنده افزایش جمعیت اصفهان است و اکنون که زاینده رود خشک است بیشتر خود را نشان می دهد: اصفهان دومین شهر مهاجر پذیر کشور است و شهر ظرفیت پذیرش ندارد زیرا جمعیت آن از توان و ظرفیتش بیشتر است.  اصلی ترین عامل محدود کننده جمعیت در اصفهان آب است.

اصفهان آب ندارد و اضافه شدن حتی یک نفر مهاجر به آن یعنی مصرف آب اضافه (و دیگر مشکلات زیست محیطی که بحث این مطلب نیست) پس یکی از مهمترین راههای فوری  حمایت از زاینده رود عدم ورود مهاجر جدید به این شهر و کنترل جمعیت  است.

 

  نظرات ()