زمین ما


چه بر سر آب زاینده رود طبیعی آمده است؟ نویسنده: محمد کوشافر - دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳

معاون محترم وزیر نیرو در مصاحبه ای[1] اظهار داشته اند آب زاینده رود از سرشاخه‌های کارون است و مقدار آن را یک میلیارد متر مکعب اعلام نموده اند. گرچه برای اطمینان از ارقام منتشر شده نیاز به تایید صحت خبر از طرف ایشان و یا وزارت محترم نیرو می باشد، ولی با توجه به انتشار این خبر توضیحاتی در این باره ضروری است: با توجه به تنشهای آبی موجود در شرایط فعلی مقدار آبانتقالی از حوضه های کارون و دز به حوضه زاینده رود حداکثرچهارصد میلیون متر مکعب بدون احتساب کاهش آب تا سد زاینده رود برآورد می شود، بنابراین مبنای رقم اعلامی مشخص نیست، ضمن آنکه اگر فرض بر صحت این ادعا باشد طبق گزارشات وزارت نیرومیانگین حجم آب ورودی به سد زاینده رود در 5 سال اخیر حدود 900 میلیون متر مکعب در سال بوده است یعنی تقریبا معادل حجم آبی که به نظر ایشان از کارون انتقال یافته است و در این صورتپرسش مهم ما این است که چه بر سر زاینده رود طبیعی در بالادست سد آمده استکه آبدهی زاینده رود طبیعی را صفر یا حتی کمتر از صفر منظور نموده اید؟

اگر بتوان این گفته معاون محترم وزارت نیرو را به عنوان موضع رسمی آن وزارتخانه پذیرفت، نتیجه طبیعی آن مطالبه یک میلیارد متر مکعب حجم آب انتقالی از کارون علاوه بر آبدهی طبیعی زاینده رود خواهد بود. ضمن درخواست رفع ابهام از سرنوشت آورد طبیعی زاینده رود، منتظر توضیح وزارت محترم نیروهستیم.

   نظرات ()