زمین ما


مترو اصفهان در دانشگاه اصفهان نویسنده: محمد کوشافر - سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
این همایش  که در ۱۹ اردیبهشت در دانشگاه اصفهان برگزار شد و شامل دو سخنرانی و دو میز گرد بود و من هم در یکی از آنها حاضر بودم- گفتنیهای زیادی دارد و لی  فقط به نکات زیر اشاره می کنم:

 

۱- خسته نباشید به بر گزار کنندگان

۲- به دلیل تعدد حاضرین در پانل وقت کمی به محیط زیست رسید ولی در سخنانم چند پیام وجود داشت:

۲-۱- شعارهای مترو در ارتباط با نقش آن در پاکسازی محیط زیست و آلودگی هوای اصفهان  حذف شود زیرا به آن مطمئن نیستیم. در مترو اگر به فرض تردد خودرو کمتر شود (که این هم در چهارباغ مورد تردید استُ) منابع جدید مصرف انرژی و تولید آلاینده داریم .چه در زمان عملیات عمرانی و چه در زمان بهره برداری و این منابع باید با شرایط قبلی مقایسه شود تا مشخص شود تغییرات آلاینده ها چقدر است .متاسفانه چون متروی اصفهان در مسیر شمال جنوب فاقد ارزیابی زیست محیطی است مسئولان مترو نمی توانند بدون سند ادعای کاهش آلودگی را داشته باشند. 

 در حقیقت در شرایط عادی سوخت خودرو ها تنهایک منبع مهم آلودگی محسوب می شود ولی با احداث مترو این منبع به منابع بیشتری خرد می شود و برای مقایسه باید سرجمع مولفه های جدید با  آلودگی قبلی مقایسه شود.

۲-۲- با توجه به تذکرات متعدد کارشناسان و متخصصان اصفهان(بر اساس مستندات موجود) مبنی بر اینکه چهارباغ منطقه ای پر خطر است و برای کاهش ریسک در زمینه های مختلف مترو باید از مسیر دیگری به غیر از چهارباغ عبور نماید و بی توجهی مسئولان ِانحراف تونل مترو در شهری که مهد علم و فرهنگ است قابل قبول نیست و حتی شاید بتوان نام آن را فاجعه برای اهل علم و اصفهان نامید.

 

۲-۳-از تلاشهایی که  مسئولان شهری-شهرداری- شورای شهر و...برای شهر انجام می دهند تشکر می کنیم و لی سوالاتمان برای مترو باقی است.

  نظرات ()